Jump to content
Социология религии. Социолого-религиоведческий портал

ХХVІ Международная научная конференция «История религий в Украине»


Recommended Posts

ХХVІ Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

 

Шановні колеги!

 

Повідомляємо Вас, що Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 24 -26 травня 2016 р. у Львові проводять ХХVІ Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

 

Тематика конференції охоплює широке коло питань історії релігійного розвитку від найдавніших часів до сьогодення. У роботі секційних засідань розглядатимуться різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ’я, Римо-католицької та Греко-католицької церков, протестантизму, східних релігій, а також державно-церковні відносини в Україні. Будуть обговорюватись актуальні питання музейництва, сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного й культурного надбання. Пропоновані напрямки роботи конференції:

Конфесійний розвиток християнства на українських землях у Х – на початку ХХ ст.:

– християнство Х–ХІV ст.;

– Церква в Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.);

– церковні братства як форма самоорганізації українського суспільства (до 430-річчя Львівського ставропігійського братства);

– державно-церковні відносини в Габсбурзькій монархії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.);

– релігійні конфесії на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).

Виклики ХХ ст.:

– формування національної української Церкви в 1917–1920-х рр.;

– міжцерковні відносини в Речі Посполитій міжвоєнного періоду;

– Руська православна церква та Римо-католицька церква в СРСР;

– становище протестантизму в Україні радянського періоду;

– ліквідація УГКЦ 1946 р.; репресії комуністичного режиму.

Українська держава і Церква: політологія, соціологія.

Філософія релігії та релігієзнавча думка в Україні:

– історія богословської думки в Україні;

– постмодерна релігійність;

– східні релігії.

Сакральне мистецтво:

– іконографія;

– храмова архітектура;

– музичне мистецтво.

Музейництво та охорона сакральних пам’яток:

– музейна реставрація; комплектації музейних збірок культових речей;

– релігійний туризм;

– проблемні питання розвитку музеїв в Україні.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, білоруська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Історія релігій в Україні», що зареєстрований у Мінюсті України як фахове наукове видання.

У зв’язку з тим, що видання вийде друком до відкриття конференції, наукові статті потрібно подати до 1 лютого 2016 р. Статті, які надійдуть після 1 лютого, друкуватимуться у збірнику наступного року.

 

Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи, обіди, каву-брейк, екскурсії та публікацію статті) становить 200 гривень.

Кошти слід переказувати на рахунок 4731217110772504 (Приватбанк, Омельчук Марія Миколаївна).

Увага! Оплату здійснювати тільки через касу Приватбанку із зазначенням прізвища відправника.

 

Примітка. Усі інші витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками власним коштом або коштом сторони, що відряджає. Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

 

Статті повинні відповідати таким вимогам:

* обсяг наукової статті – не більше 12 сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5; поля з усіх боків – 20 мм;

* у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті;

* нижче через інтервал – 12 кеглем ім’я та прізвище автора англійською мовою;

* далі дві анотації – англійською та українською мовою (ідентичні), з ключовими словами, за таким зразком:

Alla Kyrydon

Church as a component of the civil society (2013-2014)

An active position of the Church in the Revolution of Dignity outlined its place in modern life of Ukraine. In the conditions of new realities that have developed in Ukraine, the Church actively contributed to the process of spiritual and national revival, expanding its sphere of social service, demonstrated its inherent role of powerful institution of civil society.

Key words: Church, civil society, Revolution of Dignity

 

Активна позиція Церкви в Революції Гідності окреслила її місце в сучасному бутті України. В умовах нових реалій, які склалися в Україні, Церква активно сприяла процесу духовного та національного відродження, розширюючи сферу свого соціального служіння, продемонструвала притаманну їй роль потужної інституції громадянського суспільства.

Ключові слова: Церква, громадянське суспільство, Революція Гідності

 

* у вступі необхідно розкрити актуальність проблеми, здійснити огляд літератури за темою дослідження та зазначити мету наукової статті;

* лапки у тексті – « »;

* в кінці статті автор повинен зробити узагальнюючі висновки;

* оформлення посилань на використану літературу наводяться шляхом звичайних кінцевих виносок (без квадратних дужок: «ссилки-вставити кінцеву виноску»);

* література – відповідно до сучасних вимок:

Зразок:

текст1 текст2 текст3

Melikan-Chirvani A. Rostam and Herakles, a Family Resemblance / A. S. Melikan-Chirvani // Bulletin of the Asia Institut. – 1998. – № 12. – P. 171-199.

 

* таблиці та ілюстрації подаються (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff (розмірність – 200 dpi), у якісному виконанні, а підписи до ілюстрацій – окремим списком;

* текст статті має бути відредагованим.

 

Увага! Редакційна колегія наукового збірника залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції, науковим критеріям чи вимогам до оформлення статей.

 

Стаття та заповнена ЗАЯВКА на участь у конференції надсилаються у двох варіантах:

* електронна версія (файли іменуються українськими літерами за прізвищем автора, наприклад: Петренко та Петренко-заявка) – за електронною адресою mnk2016.lviv@gmail.com;

* роздрук (1 примірник) і варіант на електронному носієві (CD чи DVD диск) – за поштовою адресою:

Омельчук М. М.

Інститут релігієзнавства

Музей історії релігії

пл. Музейна, 1

м. Львів, 79008

Контактні телефони для довідок:

(0322) 260-11-35,

050-289-96-14; 096-148-27-31 (Марія Миколаївна Омельчук),

0-97-48-50-996 (Олександра Степанівна Киричук)

096-657-22-00 (Наталя Руда)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information